Sebeláska jako produkt moderní doby aneb Jak se vnitřně uzdravit

Co si myslím já: Sebeláska jako produkt moderní doby aneb Jak se vnitřně uzdravit

Vědomí síly versus Hra s egem

Co je to sebeláska? Podle mě je to nastavení hranic a uvědomění si své síly, a ne hra s egem. Rozhodně ne hra na princezny a bohyně.

Ke mě na „sezení“ přicházela řada lidí, kteří jsou mediálně známí a prodávají své „produkty“. Třeba sebelásku. Skutečně jsem měl možnost pracovat s lidmi, kteří tyto „produkty“ nabízejí. Viděl jsem jejich zdraví, jejich bolesti v těle, třeba to, že nemají žádný partnerský vztah, správně vyřešené vztahy s rodiči ani s partnery.

Přišla ke mně paní, kterou tíží nedostatek sebelásky. Dokážu vytestovat v energetických centrech, na kolik daná osoba funguje. Ne pouze energeticky, ale celkově. Pokud přijde člověk s bolestí levého ramene, podívám se na to a řeknu, že to rameno bolí z toho či onoho důvodu, protože je tam taková nebo onaká emoce, kterou se to tělo snaží pouze uvědomit. A energie v tom místě funguje na odpovídající množství procent. Pokud někoho bolí tělo (nějaká partie), tak v tom daném místě prochází energie pod 10 procent. To je důležité si uvědomit. V takovém místě skutečně téměř neproudí energie.

Vliv čaker

Jsem rád, že jsem si mohl projít mnoha semináři a výcviky, které jsou specializované na terapie, práci s emocemi a energiemi a na pomoc se zdravím a bolestmi. Do seminářů, kurzů, školení a mé cesty za poznáním jsem investoval pěknou částku. 😉 A vím, že to stálo za to. Následně jsem 7 let, téměř každý den testoval a ověřoval mou metodu v klientské praxi.

Má metoda pracuje s energetickými centry (čakrami v těle) a jejich vztahem s našimi nezpracovanými emocemi.

Čakry jsou energetická regulační centra (oblasti) našeho těla. Proudí jimi vitální energie, která nás drží na živu. Lidský organismus musí být zásobován ze tří různých pramenů. Potřebuje výživu, vzduch a vitalitu. Čakry jsou centrem energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším tělem. Tato vitální energie proudí všemi energetickými centry a jde odzdola, podél páteře nahoru. Energie šesti čaker se nakonec spojují v sedmé čakře, která se nachází na temeni hlavy.

Každá energetické centrum (oblast) se točí levotočivě 60 000 otáček za sekundu – a do toho 60 000krát za sekundu dýchá. Jak prožíváme náš život emočně, emoce se do toho propisují. A málokdo ví, jak tento „olej v autě“ pořádně vyčistit. Existuje spousta technik, mnohými jsem prošel. Stálo mě miliony korun a deset let sebevzdělávání a praxe, abych pochopil, co funguje, a na základě toho mohl skutečně léčit lidská těla i duše… psychiku.

Přišla za mnou žena, která řešila, že nemá partnera. Sebelásku vyučuje a daří se jí. Na jejím případě Vám vysvětlím, jak člověk energeticky funguje ve svém těle:

První oblast – oblast kostí, šlach, kloubů – u paní fungovala na 20 procent. To není moc.

Druhá oblastoblast ženských pohlavních orgánů – je místo, kde by sebeláska měla sílit. Kde je žena ženou. Tato oblast u paní fungovalo jen na 3 procenta (z toho plynuly bolesti beder).

To je dlouhodobě velice špatné, protože může docházet k myomům, problémům při menstruaci, těžkému přechodu. Bohužel takto vypadá významná část ženské populace a ani to neví. Každá žena, která si už například musela nechat vyjmout vaječníky nebo řeší myomy, bude mít podobné hodnoty. Většina mých klientek má okolo 15-20 procent funkčnosti této oblasti a myslí si, že – vrátíme-li se k přirovnání k autu – jede na plný plyn. Nejede. Je „zadřené“.

Třetí oblastoblast břicha – u paní fungovala na 15 procent. I v břiše by měla být sebeláska.

Čtvrtá oblastměla hodnotu 60 procent. Bylo vidět, že paní pracuje v oblasti emocí a snaží se mít ráda sebe i ostatní.

Pátá oblastkomunikace práce – vykazovala 90 procent. Skvělé, paní je také komunikačně perfektní.

Šestá oblast –  oblast hlavy66 procent.

Sedmá oblastintuice – byla výborná, přes 90 procent.

To je lektorka sebelásky. Po našich společných konzultacích toho postrádaného partnera skutečně nalezla.

Následně za mnou přišla i jedna z jejích klientek, která řešila bolesti v těle.

První oblast fungovala na 30 procent. Druhá (potíže s menstruací, odebrané slepé střevo, bolestivé vyměšování), byla na 4 procentech. Třetí 20 procent. Čtvrtá – oblast srdce – 8 procent.

A to prošla kurzem sebelásky.

Pátá oblast 6 procent. Měla velký problém – rozcházela se s partnerem, nedokázala s ním komunikovat, byla ochotná nechat se obrat o dům, za který přitom splácela hypotéku, chtěla mu dát i peníze navíc, jen aby on, chudáček, přežil život bez ní (1 000 000 Kč).

Vysvětlili jsme si, že to je nesprávný přístup. Že každému náleží přesně to, co má dostat. Nakonec ušetřila milion výměnou za koučink v hodnotě 40 000 Kč. Věřil jsem v její obrat. Šestá oblast v oblasti hlavy totiž byla na 30 procentech a sedmá oblast na 60 procentech. S tím se dalo dobře pracovat. Všechny tyto hodnoty jsme opravili. Nyní se pohybují na 95 procentech.

Další klientka, s níž jsem pracoval a která veřejně propaguje božská splynutí a podobně, měla tyto hodnoty: První oblast 30 procent, druhá 16 procent, třetí 42 procent, čtvrtá 40 procent, pátá 28 procent (nemá peníze, je na tom špatně, dodnes nemá vyřešený a urovnaný vztah s otcem, lepí se na ni nevyrovnané vztahy s muži, nechala sebou manipulovat psychopatickým despotou), šestá oblast 18 procent, sedmá intuice 66 procent.

Odpověď v mysli

Dám příklad ještě jedné ženy, která vede semináře v různých jeskyních, kde všichni podle ní meditují a čekají na zázraky, jež mají dorazit samy od sebe. Lidé v této skupině mají „slíbeno“, že si tam za jeden týden vyřeší svoje zdraví. Prý hlavně proto, že tam mají čínskou stravu a meditační program. Meditace je skvělá záležitost, ale je něco jako leštění auta. Ano, musíte ho vyleštit, aby bylo hezké. Ale principem bolestí v těle jsou emoce. A doteď nám nikdo neřekl, kde jaké emoce jsou.

Za mnou chodí lidé, kterým do té doby nikdo jiný nepomohl ani s bolestmi, ani s novým životem. Protože se nikdo nepodíval na jejich vztahy s rodiči, nepomohl jim odpustit sobě a rodičům a tito lidé nevědí, kde po těle se mohou projevit jejich emoce.

Já jsem pochopil, proč někoho bolí kupříkladu levé rameno. Povyprávím vám o tom.

Byl jsem na dovolené na Bali. A tam jsem poznal tři naprosto rozbité dívky. Jednu srazil náklaďák a zcela jí rozbil záda, tudíž musela půl roku ležet a zírat z okna na období dešťů. Druhá si na surfu poškodila rameno. Třetí se vybourala na kole a měla sešroubované levé rameno. Všechny tři měly stejnou zátěž. Jakou? Tou zátěží byla neschopnost osvobodit se z partnerského vztahu, z partnerských pout.

Jedna po třech letech ze vztahu utekla. Druhá měla dva partnery a nevěděla, kterého si vybrat. Třetí jen toužila po svém bývalém, který jí ubližoval. Měla totiž dominantního otce a sama sebe nerada, tak si vybrala stejného partnera.

Vrátím se k ženě z jeskynních meditací. Sama učí druhé meditovat a říká, že poté bude všechno fajn. Bere za to pochopitelně peníze. A vědomě lže. Což je pro mě vůbec nejhorší. Pokud člověk koná zlo nevědomě, třeba ze své hlouposti, je to jedna věc. Ale pokud ví, že lže, je to jiná věc. A problém. Pro něj samotného.

Tato žena měla strach ze ztráty. Její otec byl dosti uzavřený, nepřístupný. Musela k němu chodit přes mámu. Hodnoty u této paní byly následující: první oblast 28 procent, druhá 2 procenta (bolesti při menstruaci), třetí 15 procent, čtvrtá (srdce) 32 procent, pátá 2 procenta (neměla peníze a bila manžela, jednou mu i zlomila čelist), šestá 3 procenta a sedmá 72 procent. Na vnitřním barometru spokojenosti žila v nastavení strach/ztráta.

Vždy si kladu otázku, do jaké míry to tito lidé o sobě vědí a do jaké míry sami sebe klamou. Vesmír se nám vždy snaží ukázat, kdo nám lže a kdo to s námi myslí dobře. A bohužel 80 procent prezentovaných technik nefunguje. Ale problém je to pro jejich provozovatele: Někomu zalžeme, a už se to s námi táhne pořád. Je-li rozbité dětství, je rozbité i tělo.

Jedna klientka, která organizuje kurzy sebelásky, měla mimoděložní těhotenství a bolela ji pánev. Rodiče se jí rozvedli, když jí bylo šest let, ale stále bydlí společně, a to i s jejich novými partnery. Celé dětství měla rozbité, jak sama definovala. Problém je, že pokud měla rozbité celé dětství, je rozbité i tělo.

Položte si proto nejzákladnější otázku: Jaký byl jednou větou vztah mých rodičů mezi sebou? Ale odpovězte skutečně jen jednou větou, a krátkou. Nebo jedním slovem. Když řeknete krásný a harmonický, pak se pravděpodobně nikdy nepotkáme, protože jste v pohodě. A jste i zdraví. Ovšem také můžete být až příliš hodní, pozor na to.

Anebo řeknete (jako tato paní) „celé dětství jsem měla rozbité“. Pak z toho může být i příšerný život. Opět nastavení na strach ze ztráty.

Takový člověk by v sobě neměl mít strach ze ztráty, pokud projde kvalitním kurzem sebelásky. Tudíž jsem pochopil jednu věc: Ačkoli to tato lektorka učí, tak tomu nerozumí. Neměla vyřešený vztah s otcem ani matkou. Přitom to je základní princip sebelásky: odpuštění rodičům a nastavení vztahu s rodiči. Zkrátka: Prosím, odpusť mi. Odpouštím Ti. A to není jen vzkaz pro tátu a mámu, ale pro všechny partnery, kteří nám kdy ublížili.

Chceme-li přece mít zdravý vztah s novým partnerem, a přitom je nadále v nás ublížení tím posledním, musíme mu odpustit. Bez toho nemůžete mít plnohodnotně ani nového.

A poté odpouštějte sami sobě. V tomto případě ale jen neopakujte, že odpouštíte sami sobě, ale zároveň si vybavujte konkrétní situace, kde máte pocit, že jste něco zkazili. Pocit – to zdůrazňuji. Ve skutečnosti jste nikdy nic nezkazili, nikdy jste nic neudělali špatně – odpuštění není projev ega, ale učení se. Nevyčítejte si, že jste se učili.

To je základní mentální věc. Aby totiž byla sebeláska kvalitní, musíme pochopit naše životní zkoušky a úkoly. Jít správně podle kompasu Jacka Sparrowa (který nikdy neukazuje na sever, pouze na další místo v životě, kam jet teď). Že nejdeme tam, kam potřebujeme, poznáme z toho, že si na něco stěžujeme: že nás to či ono bolí, tíží, že nemáme peníze nebo vztahy, které chceme, či že máme špatnou práci, která nás nebaví.

Sebeočista

Základem sebelásky je vyrovnání vztahu s rodiči, vztahu k sobě a zvědomění si životních výzev (úkolů). Také toho, co jsme dělali špatně a co chceme dělat lépe a jinak. Pak jsme připraveni na kvalitní život. Problémy, jež se ozývají například bolestí v ženských pohlavních orgánech, se mohou projevovat bolestivou menstruací. Protože všechny nežádoucí energie se z těla musí vyloučit. Všechno musí ven. Někdy musíme projít i hněvem – třeba submisivní jedinec, který se nechal celý život pošlapávat, ukřivďovat, manipulovat. Musí projít zdravým naštváním. Kdy bude stát a křičet na lidi: „Takhle už se ke mně chovat nebudete!“ A nastaví jim hranice jinak, na jiné úrovni.

To se však nestane, bude-li se tvářit, že je vše v pohodě, že se má rád, že je sluníčko. Zvláštní prožitky mám s lidmi, kteří přijdou s tvrzením, že už prošli hodně v oblasti osobního rozvoje a mají vlastně všechno hotové (napravený vztah s rodiči a podobně).

Ptám se: Proč tedy v tom křesle sedí, když je vše v pořádku?

Aha, protože je bolí tělo, všude. Tak se podíváme na hodnoty a zjistíme, že není hotové ve skutečnosti vůbec nic. Tak kde je pravda? Pravda je práce s emocemi. Emoce jsou jako olej v autě, který se občas musí vyčistit. A já dávám lidem funkční techniky. Přijímat, dovolovat, mít se rád a odpouštět si. Funguje to i díky mým léčitelským schopnostem. Proto za mnou lidé chodí. Platím za to svou energií a svým životem.

Proto si musím dávat velký pozor sám na sebe, abych se měl rád a pečoval o sebe. Abych měl dost volna, procházek v lese, nebyl vyčerpaný.

V listopadu za mnou ve snu přišla rakovina. Byla to moc milá a hodná paní. A říká: „Ondřeji, ještě chvíli takhle budeš pokračovat a já přijdu do střev. Abych Ti pomohla. Zpomalit. Zklidnit se. A nepomáhat každému za každou cenu.“ Od začátku ledna jsem si chtěl naplánovat klienty na celý měsíc. Nakonec jsem si vzal celý leden volno a užil si při lyžování v Gruzii nejlepší dovolenou života. A víte, co se stalo poté, co jsem měsíc nepracoval? Přišlo o to více lidí do dalšího transformačního kurzu. Obava, stres, že člověk nevydělá (do toho účtenky, hypotéky, elektřina), byl neodůvodněný.

Sebeláska není egoismus.

Sebeláska je pokora a jasné nastavování hranic vůči sobě a okolí. Sebeláska učí, že budete šťastní, veselí, zdraví bez bolestí, s nastavenými vztahy pro sebe a své okolí. Absolventi mých kurzů přestávají mít bolesti, mizí jim dlouhodobé vyrážky, odcházejí vaginální bradavice nebo výrůstky na penisu.

Jedna z účastnic ubrala šest dioptrií po jednom sezení. Jinou jsem vyléčil za hodinu sezení z artritidy. Skoro nemohla chodit. V dětství měla špatný vztah k rodičům. Měsíc poté, co se rozchodila, jí otekla pravá noha. Tentokrát za tím bylo téma smrti. Prý co se stane, až ona zemře a děti nebudou mít podporu své maminky? Jí bylo pětatřicet a dětem okolo šesti. I tento strach jsme vyřešili. A otok zmizel. Paní už je zdravá.

Často mě navštěvují ženy, které prošly kurzy, kde z nich dělají bohyně. Samy sobě říkají, že jsou princezny, královny. Přitom ještě stále nenávidí svého otce. Nebo se bojí, že o něco přijdou. Nebo jsou manipulativní.

Položte si otázku: Do jaké míry jste spokojeni sami se sebou? Nebolí Vás něco po těle? Funguje Váš kompas?

Pokud ne, doporučuji Vám přenastavit si vztahy od dětství. Ale to není výrazný handicap. Věřte, že tak začínám s každým klientem, od nuly. Dávejte pozor na své „autíčko“. A také na „olej“ (emoce), který byste měli měnit i častěji, než uvádějí výrobci.

Ať se i Vám daří a jste šťastní, spokojení a zdraví.

Ondřej Suchopár

• Transformační kouč, terapeut, učitel tradiční Kaula jógy

• Jeho změnové datum: 4. 6. 2006. „V ten den mi spadl na hlavu strop v londýnském hotelu, který měl název Wake up. V češtině Probuď se. A tak se i stalo. Probudil jsem se. Z ředitele mobilní divize Alcatel ČR/SR a manažera pracujícího deset let v Nokii na pozici prodeje mobilních telefonů operátorům jsem se stal člověkem, který se snaží pomáhat lidem najít svou energii, efektivitu, klid, životní lásku a zdraví.“

• Více o jeho on-line kurzech a transformačním koučinku na ondrejsuchopar.cz.